Wie komt in aanmerking?

 • Leden Paardensport Vlaanderen
 • Leeftijd min. 16 jaar
 • Al dan niet een mencursus gevolgd hebben

Overgansregeling:

 • Houders van een MKB menbrevet, behaald na 1 juli 2005 kunnen dit omzetten naar een VHS menbrevet A tot uiterlijk 1 juli 2009. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren, gericht aan Paardensport Vlaanderen tav de brevettenwerking.
 • Lopende MKB mencursussen, gestart in 2008, waarvoor een MKB examen gepland is in 2009 vallen onder de overgangsregel.

Wat is de prijs voor deelname aan een menbrevetexamen?

De prijs voor deelname aan het examen:

 • Menbrevet A bedraagt € 25
 • Herexamen theorie: € 10
 • Herexamen praktijk: € 20
 • Volledig herexamen (theorie en praktijk) = examen voor volledig brevet: €25

Hoe schrijf je in voor menbrevetexamen?

Je raadpleegt de kalender menbrevetexamens en maakt er een keuze uit. Vervolgens neem je telefonisch contact op met de organiserende club om je in te schrijven.

 • Externe kandidaten kunnen deelnemen aan een menbrevetexamen, indien dit organisatorisch mogelijk is voor de organiserende club.
 • Externe deelnemers dienen hiervoor eveneens contact op te nemen met de organiserende club
 • Deelnemers, ook externe, regelen de betaling via de organiserende club.

Indien geslaagd voor menbrevet A dan kan men daarop volgend het examen voor menbrevet B afleggen. Menbrevet A & B kan op één en dezelfde dag afgelegd worden. Indien je niet geslaagd bent voor menbrevet A, dan kan je niet deelnemen aan het examen voor menbrevet B.

(bron www.paardensportvlaanderen.be)

Alles wat je moet weten over menbrevet A.

Alles wat je moet weten over menbrevet B.